Ζωοτεχνία & ενέργεια

Ζωοτεχνία & ενέργεια

Ο κλάδος της πτηνοτροφίας μπορεί να ανταπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις μέσω καινοτόμων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε όλη τη γραμμή παραγωγής και καθ΄ όλη την διάρκεια ανάπτυξης των πτηνών. Μερικές είναι:

– Βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάθρεψης των πτηνών
– Αυτοματοποίηση και πρόβλεψη του βάρους των πτηνών
– Καθαρισμός και έλεγχος θερμοκρασίας νερού

Με γνώμονα τα παραπάνω και σε συνεργασία με εταιρείες προμήθειας εξοπλισμού μελετήσαμε, σχεδιάσαμε, αδειοδοτήσαμε και κατασκευάσαμε τα εξής έργα:

-Πτηνοτροφική μονάδα αποτελούμενη από τέσσερα (4) κτίρια διαστάσεων 110,00×16,60 θέση ΤΚ Ρωμιάς Δ. Ζηρού

-Πτηνοτροφική μονάδα αποτελούμενη από ένα (1) κτίριο διαστάσεων 117,00×15,60 στην θέση Δ.Κ. Φιλιππιάδας Δ. Ζηρού

– Πτηνοτροφική μονάδα αποτελούμενη από ένα (1) κτίριο διαστάσεων 100,00×12,00 στην θέση Τ.Κ. Ωρωπού Δ. Πρέβεζας

Ο σύγχρονος εξοπλισμός σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο προγραμματισμό εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες μικροκλίματος πτηνοθαλάμου.

Σε όλα τα στάδια μετρώντας, καταγράφονται και αποθηκεύονται τα δεδομένα-μεγέθη συνθηκών του χώρου, όπως:

-Θερμοκρασία
-Υγρασία
-Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
-Αμμωνία (NH4)

Η συγκεκριμένη καταγραφή απαιτείται ώστε η εγκατάσταση να εναρμονίζεται με την οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου (καθορισμός ελάχιστων κανόνων για την προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος). Έτσι, εξασφαλίζεται η αδειοδότηση της εγκατάστασης στην μέγιστη πυκνότητα εκτροφής πτηνών (39kg/m2 + 3 kg/m2)

Για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους που προέρχεται από τον εγκατεστημένο εξοπλισμό αναλαμβάνουμε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών (net metering) ισχύος που θα προκύψει από μελέτη ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ:

Για την διαχείριση των ζωικών αποβλήτων το γραφείο μας έχει αδειοδοτήσει και επιβλέψει την κατασκευή μονάδων βιοαερίου, όπως:

-ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΕ ισχύος 1.000KW στη θέση «Καλαμάκι» ΤΚ Ωρωπού Δ.Πρέβεζας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΠΕ ισχύος 500KW στη θέση «Μπόϊδα Μαύρη» Δ.Κ. Θεσπρωτικού Δ.Ζηρού

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Στην ευρύτερη περιοχή του νομού Πρέβεζας και Άρτας έχουμε αδειοδοτήσει και κατασκευάσει τα εξής έργα:
-Φ/Β πάρκο ισχύος 500KW στη θέση ΤΚ Καμπής Δ.Αρταίων

-Φ/Β πάρκο ισχύος 500KW στη θέση ΤΚ Γυμνοτόπου Δ. Ζηρού

-Φ/Β πάρκο ισχύος 500KW στη θέση ΤΚ Ρωμιάς Δ. Ζηρού