Ζωοτεχνία & ενέργεια

Ζωοτεχνία & ενέργεια

Ο κλάδος της πτηνοτροφίας μπορεί να ανταπεξέλθει σε σημαντικές προκλήσεις μέσω καινοτόμων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε όλη τη γραμμή παραγωγής και καθ΄ όλη την διάρκεια ανάπτυξης των πτηνών. Μερικές είναι: – Βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάθρεψης των πτηνών – Αυτοματοποίηση και πρόβλεψη του βάρους των πτηνών – Καθαρισμός και έλεγχος θερμοκρασίας νερού Με γνώμονα τα παραπάνω […]