Ολοκληρωμένα έργα

ΑΜονάδα Εκτροφής Γαλοπούλας Ιδιοκτησία: ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ Ι.Κ.Ε.Περιοχή-Θέση: ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ Δυναμικότητα: ΤΡΙΑ (3) ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 108 x 14Θέση σε λειτουργία: 11/20  ΒΜονάδα Εκτροφής ΠουλερικώνΙδιοκτησία: Anivita E.E.Περιοχή-Θέση: Δ.Ε. ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Δυναμικότητα: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70 x 15Θέση σε λειτουργία: 12/20  Προδιαγραφές έργων:  Για την κατασκευή των έργων έχουν ληφθεί υπόψη τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής καθώς και οι απαιτούμενες συνθήκες ανάπτυξης γαλοπούλας […]