Χήτας ΑΕΒΕ

Για την Χήτας από το γραφείο μας έγινε η μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής ενός σύγχρονου βιομηχανικού σφαγείου με τρεις γραμμές σφαγής (βοοειδή – χοίροι – αιγοπρόβατα ).
Διαθέτει μεγάλους αεριζόμενους χώρους σταβλικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή των ζώων καθώς και σύγχρονη μονάδα (βιολογικός) διαχείρισης λυμάτων ο οποίος εκσυγχρονίστηκε από το γραφείο μας κατά το έτος 2014 .
Ψυκτικούς θαλάμους οι οποίοι έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί για να έχουν πρόψυξη μετά την σφαγή και συντήρηση κρέατος πριν την φόρτωση. Στη συνέχεια μέχρι και σήμερα είμαι υπεύθυνος μηχανικός παραγωγής και τεχνικός ασφαλείας.
Παράλληλα ασχολήθηκα και με την μελέτη σχεδίαση και κατασκευή εγκαταστάσεων χοιροστασίων – βουστασίων και ποιμνιοστασίων των συνεργαζόμενων παραγωγών με την άνω επιχείρηση.

Χήτας ΑΕΒΕ