Συνεργασία με την Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

Συνεργασία με την Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

Η συνεργασία με την Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ συνεχίζεται στον κατασκευαστικό τομέα νέων σύγχρονων μονάδων, ακολουθώντας την δυναμική ανάπτυξη της πτηνοτροφίας.

Ακολουθώντας την δυναμική ανάπτυξη της πτηνοτροφίας και σε συνεργασία με την εταιρία Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ κατασκευάζουμε σύγχρονες μονάδες πλήρως αυτοματοποιημένες επιτυγχάνοντας την μέγιστη απόδοση και ποιότητα σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Εξοπλίζουμε τις μονάδες με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας όπως:
Σύστημα μεταφοράς και διανομής τροφής
Σύστημα γραμμών ποτίσματος συνοδευόμενα από διατάξεις απολυμάνσεις νερού και μονάδα περιοδικού καθαρισμού του δικτύου σωληνώσεων
Μονάδα διαχείρισης περιβάλλοντος της εταιρίας CTI για τέλειες συνθήκες θαλάμου από άποψη αερισμού – δροσισμού – θέρμανσης με την μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας
Μελετάμε και σχεδιάζουμε τα κτίρια επιλέγοντας τις κατάλληλες διαστάσεις ( μήκος, πλάτος, πλευρικό ύψος και ύψος κορφιά) και τοποθετούμε τους εξοπλισμούς (θύρες εισόδου αέρα, μήκος και ύψος υδροπάνελ από δάπεδο, θέση ανεμιστήρων) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι τέλειες συνθήκες περιβάλλοντος πτηνοθαλάμου χωρίς να επηρεάζονται τα πτηνά από τα ψυχρά και θερμά ρεύματα αέρα.
Παρουσιάζουμε τα έργα που μελετήθηκαν σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το γραφείο μας κατά το έτος 2021
1)Πτηνοτροφική μονάδα στη θέση Μπουσούλιζα Δ.Ζηρού ιδιοκτησίας Κόκκαλη Ζήκου διαστάσεων (1.500m2). Εξοπλισμένη πλήρως με όλα τα συστήματα της εταιρίας CTI και εναρμονισμένη με τις περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής , εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες για την μέγιστη απόδοση υψηλής ποιότητας πουλερικών πάχυνσης
2)Νέο κτίριο διαστάσεων 103 x 15,60 που ανήκει στον Κωνσταντίνο Μπελέρη στον Καλόβατο Άρτας. Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της εταιρίας CTI o ιδιοκτήτης μπορεί κάθε στιγμή να παρεμβαίνει στην πτηνοτροφική του μονάδα και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που καταχωρούνται στην κεντρική μονάδα διαχείρισης του κτιρίου.
3) Υπερσύγχρονη μονάδα εκτροφής πουλερικών αποτελούμενη από 3 κτίρια συνολικής έκτασης 4.820,40m2 ιδιοκτησίας της εταιρίας Χατζηπαντελίδης & Σια Ο.Ε. στη θέση Μπουσούλιζα . Η δυναμικότητα της ανέρχεται στα 45.000 πουλερικά πάχυνσης που ελέγχονται μέσα από τα καινοτόμα συστήματα CTI με τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα τα κτίρια.