Πτηνοτροφική μονάδα 1000m2

Πτηνοτροφική μονάδα 1000m2

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή σύγχρονης πτηνοτροφικής μονάδας με 1000m2 (διαστάσεων 15m x 67m) στην θέση Δ.Ε. ΡΩΜΙΑΣ Δ. ΖΗΡΟΥ. Για τον έλεγχο του μικροκλίματος εσωτερικά του θαλάμου το κτίριο κατασκευάσθηκε απόλυτα στεγανό και θερμομονωμένο.

Έγινε τοποθέτηση των παρακάτω αισθητηρίων:
1. Θερμοκρασίας ( εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου)
2. Υγρασίας RH (εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου)
3. Έλεγχος CO2
4. Έλεγχος ΝΗ3

Oι πληροφορίες των αισθητήρων μεταφέρονται στην κεντρική μονάδα διαχείρισης μικροκλίματος τις οποίες επεξεργάζεται βάση προγράμματος που διαθέτει και δίνονται εντολές λειτουργίας στα αντίστοιχα μηχανήματα δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος στον εσωτερικό χώρο.

Μέσω της κεντρικής μονάδας γίνεται ταυτόχρονα διαχείριση της τροφής και του νερού (έλεγχος μετατρεψιμότητας) καθώς και ρύθμιση έντασης φωτισμού βάση του βάρους και της ημέρας εκτροφής των πτηνών