Πτηνοτροφική μονάδα 1.920τ.μ.

Πτηνοτροφική μονάδα 1.920τ.μ.

Άλλη μία σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα 1.920τ.μ. (διαστάσεων 128m x 16m ) ιδιοκτησίας του Απόστολου Π. Μίχα στη θέση Κωστακιοί Άρτας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Το κτίριο κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ελέγχου αποδείχτηκε απόλυτα στεγανό και θερμομονωμένο επιτρέποντας μας έτσι να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του μικροκλίματος στο εσωτερικό του.

Έγινε τοποθέτηση των παρακάτω αισθητηρίων:
1) Θερμοκρασίας ( εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου)
2) Υγρασίας – R.H. (εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου)
3) Ελέγχου CO2
4) Ελέγχου ΝH3
5) Ελέγχου υποπίεσης
Οι πληροφορίες των αισθητηρίων μεταφέρονται στην κεντρική μονάδα διαχείρισης μικροκλίματος τις οποίες επεξεργάζεται και βάση προγράμματος που εμείς έχουμε δημιουργήσει φτίαχνονται στο θάλαμο ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη των πτηνών (φωτισμός , αερισμός , θέρμανση , δροσισμός)
Μέσω της κεντρικής μονάδας γίνεται επίσης διαχείριση της τροφής και του νερού (έλεγχος μετατρεψιμότητας) πληροφορία που μας δίνεται από τις περίπου 3000 καθημερινές ζυγίσεις