Ολοκληρωμένα έργα

Α
Μονάδα Εκτροφής Γαλοπούλας 
Ιδιοκτησία: ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ Ι.Κ.Ε.
Περιοχή-Θέση: ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ 
Δυναμικότητα: ΤΡΙΑ (3) ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 108 x 14
Θέση σε λειτουργία: 11/20 

Β
Μονάδα Εκτροφής Πουλερικών
Ιδιοκτησία: Anivita E.E.
Περιοχή-Θέση: Δ.Ε. ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
Δυναμικότητα: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 70 x 15
Θέση σε λειτουργία: 12/20 

Προδιαγραφές έργων: 

Για την κατασκευή των έργων έχουν ληφθεί υπόψη τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής καθώς και οι απαιτούμενες συνθήκες ανάπτυξης γαλοπούλας και πουλερικών. 

Η επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η χρήση αισθητηρίων ακριβείας, μεταφοράς πληροφοριών στην κεντρική μονάδα διαχείρισης περιβάλλοντος δίνονται οι αντίστοιχες εντολές στον εξοπλισμό για να διαμορφώσει το ιδανικό μικροκλίμα εσωτερικά του κτιρίου, υποβοηθούμενο από τον τρόπο κατασκευής του. 

Συνθήκες στον πτηνοθάλαμο:

  • Περιορισμός και έλεγχος υγρασίας 
  • Έλεγχος θερμοκρασίας 
  • Απόρριψη CO2 
  • Έλεγχος ΝΗ3 (αμμωνίας) 
  • Μέτρηση βάρους πουλερικών , κατανάλωσης τροφής ,κατανάλωσης νερού και υπολογισμός μετατρεψιμότητας.