Κατασκευή, μελέτη & επίβλεψη βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων

Kατά την κατασκευή ενός βιομηχανικού κτιρίου από την φάση της αδειοδότησης μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του η εταιρία μας, έχοντας ως προτεραιότητα την άρτια ποιότητα κατασκευής καθώς και την σωστή λειτουργία του κτιρίου χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους.
Με γνώμονα την πολυετή εμπειρία μας στην μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων επιτυγχάνουμε την υλοποίηση αυτών με υψηλή ποιότητα, αντοχή και εναρμόνιση με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας.

Σχεδιάζουμε και Κατασκευάζουμε:
α) Σύγχρονα Σφαγεία & Μονάδες τυποποίησης κρέατος
β) Εργοστάσια παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών
γ) Συσκευαστήρια – διαλογητήρια – ψυκτικούς θαλάμους φρούτων
δ) Ελαιοτριβεία
6) Εγκατάσταση μονάδων ποιότητας και υγιεινής νερού.