Θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Παρέχουμε ενεργειακές λύσεις από το 1990 καλύπτοντας τις ανάγκες και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες στην σύγχρονη κατοικία υψηλού βαθμού απόδοσης για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Αναλαμβάνουμε την μελέτη , σχεδίαση , κατασκευή καθώς και την παρακολούθηση και συντήρηση των έργων και την διάρκεια λειτουργίας κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μελετούμε και σχεδιάζουμε:

1) Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης / δροσισμού χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων της εταιρίας multibeton.
Σε συνδυασμό με την χρήση σύγχρονων εναλλακτικών μεθόδων
α) Αντλία θερμότητας Atlantic
β) Ηλιακά συστήματα VIESSMAN
γ) Λέβητας συμπυκνωμάτων VIESSMAN
δ) Λέβητας αερίου VIESSMAN
2) Υβριδικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση και παραγωγή θερμού νερού (Ηλιακά – Γεωθερμία )
3) Έξυπνο σπίτι – Smart Home – ( Συστήματα διαχείρισης θέρμανσης κλιματισμού αερισμού και λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών )
4) Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση ενέργειας ( net metering)
5) Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας θέρμανσης κλιματισμού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
6) Εγκατάσταση μονάδων ποιότητας και υγιεινής νερού.

Σύγχρονη κατασκευή μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα
• Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης/δροσισμού χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων. Αντλία θερμότητας Atlantic διαιρούμενου τύπου με αντιστάθμιση
• Υβριδικό σύστημα παραγωγής θερμού νερού χρήσης με boiler viessmann αντλία θερμότητας Atlantic και ηλιοθερμικό σύστημα viessmann

Eνδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης με λέβητα wiessmann και παραγωγή ζεστού νερού με ηλιακό σύστημα AMCOR

Μελέτη και κατασκευή σύγχρονης κατοικίας με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης/δροσισμού χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από αντλία θερμότητας Atlantic.
(Υπό Κατασκευή)