Εταιρικό προφίλ

Η εταιρία ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια (έναρξης 1989) με έδρα την Φιλιππιάδα επί της οδού Μπιζανίου 251 παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις από το στάδιο μελέτης – σχεδίασης – κατασκευής καθώς και την υποστήριξη της λειτουργίας έργων λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό απόδοσης με σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον.
Δύσκολα αποτυπώνονται τα έργα μας που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου σε ένα κείμενο στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τα κυριότερα από αυτά ανά κατηγορία

  • Κατοικία
  • Βιομηχανία
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα
  • Πολεοδομικές άδειες
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Άδειες λειτουργίας
  • Βεβαιώσεις μηχανικού

ΓΕΜΗ: 160262449000
ΑΦΜ: 801619736