Βεβαιώσεις μηχανικού

Βεβαιώσεις κύριας χρήσης
Π.Ε.Α* – Κατοικίες – Καταστήματα
Βεβαιώσεις Χρήσης Γης – Καταστήματα & Επιχειρήσεις

* Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια και αφορά όλα τα κτίρια, νέα και υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση ή τμήματα αυτών πωλούνται ή εκμισθώνονται καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.