Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Διαθέτουμε τμήμα μελέτης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα μέσα του 2006 που δραστηριοποιείται στην μελέτη σχεδίαση και κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας από Φ/Β και βιοαέριο συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες υψηλής απόδοσης.

Πρωταγωνιστούμε στον τομέα των ΑΠΕ γιατί προσφέρουμε στον πελάτη ανταγωνίστηκα πλεονεκτήματα όπως:
1) Εμπειρία
2) Συνεργασία με καταρτισμένους οίκους του εξωτερικού
3) Αναλαμβάνουμε την ευθύνη ολόκληρης της κατασκευής έργων από την αδειοδότηση , την κατασκευή , την παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους.

Φωτοβολταϊκά:
Αναλαμβάνουμε την κατασκευή Φ/Β παραγωγής για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών στην βιομηχανία την κατοικία και τα γεωργοκτηνοπτηνοτροφικα κτίρια αξιοποιώντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο συμψηφισμού ενέργειας ( net metering)
Έχουμε κατασκευάσει φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγόμενης συνολικής ηλεκτρικής ισχύς άνω των 3MW στην περιοχή Άρτας και Πρέβεζας για ιδιώτες επενδυτές επί εδάφους και σε επαγγελματικές στέγες.

1) Φωτοβολταικό πάρκο κινητής μονάδας διαρκούς παρακολούθησης της πορείας του ηλίου (tracker) αθροιστικής ισχύος 250 kw
2) Σταθερό φωτοβολταικό πάρκο επί στέγης συνολικής ισχύος 303 kw
3) Κινητή μονάδα διαρκούς παρακολούθησης της πορείας του ήλιου ( tracker 2 κατευθύνσεων ) ισχύος 100 kw

Βιοαέριο:
Οι μονάδες βιοαερίου αποτελούν κερδοφόρες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις:
Η εμπειρία και η υψηλή τεχνολογία εξασφαλίζουν την σωστή σχεδίαση και υλοποίηση του έργου.

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου παραγόμενο από αναερόβια χώνεψη ζωικών αποβλήτων ηλεκτρικής ισχύος 350 kw.