Άδειες λειτουργίας
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος σας από την αρχή μέχρι το τέλος. Η εύρεση του κατάλληλου χώρου για κάθε δραστηριότητα είναι μερικές φορές αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση εξαιτίας της πολυνομίας.

Κατηγορίες και παραδείγματα:

Βιομηχανία
Βιοτεχνία
Ζωικές επιχειρήσεις
Άδειες οχημάτων
Εστίαση