Άδειες λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος σας από την αρχή μέχρι το τέλος. Η εύρεση του κατάλληλου χώρου για κάθε δραστηριότητα είναι μερικές φορές αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση εξαιτίας της πολυνομίας.

Κατηγορίες και παραδείγματα:

Βιομηχανία
Βιοτεχνία
Ζωικές επιχειρήσεις
Άδειες οχημάτων
Εστίαση